…Άλλοτε δε η Διπαλίτσα ήτο πόλις ολόκληρος ακμάζουσα από της ΙΔ΄ εκατονταετηρίδος,αριθμούσα περί τας 12.000 οικογενείας, έχουσα 74 εκκλησίας,βυρσοδεψία μεγάλα,σχολεία, δημόσια καταστήματα και μέγαρα μεγαλοπρεπή… Κ. Κρυστάλλης - ΑΠΑΝΤΑ

Ο ιστότοπος δημιουργήθηκε αφιλοκερδώς από τα μέλη του Συλλόγου Νέων Μολυβδοσκέπαστης «ΜΟΛΥΒΔESCAPE»

Copyright © 2011 - 2015

Code & Design: